Lasspetters Aktiekrant  Lasspetters  
 48 pagina's  met lasproducten
 tegen extra scherpe  prijzen!

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Brandsma Lastechniek
's Gravendamseweg 51C 
225TC Voorhout
tel: 0252 - 377776

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Gouden regels voor veilig gebruik flessengas

Neemt u bij gebruik van propaan en butaan uit flessen en cilinders ALTIJD onderstaande regels in acht.

Rechtop

Gasflessen/cilinders bij gebruik altijd rechtop zetten op een vlakke en droge ondergrond enborgen tijdens transport.

Gasdichtheid controleren met zeepsop

Na het aansluiten gasfles/cilinder altijd op gasdichtheid controleren met een water/zeep-oplossing. Nooit controleren met lucifer, aansteker, sigaret of andere open vuur- of ontstekingsbronnen.

Fles met groene dopOmruilenLege BP Gas Light flessen altijd omruilen voor een volle verzegelde gasfles. Let bij aankoop op de onbeschadigde verzegeling van de fleskraan. De verzegeling herkent u aan de witte krimpfolie met het groene BP Helios logo. Gasflessen nooit bij een LPG station vullen.

Kraan

De fleskraan altijd met de hand opendraaien. Controleer vóóraf de kraan op eventuele beschadigingen. Controleer ook slangen en slangklemmen op beschadigingen. Gebruik nooit gereedschap of geweld om een kraan te openen.

Slang

Gebruik altijd een goedgekeurde propaanslang van recente datum (niet ouder dan 2 jaar). Keurnummer en jaartal staan op de slang vermeld. Monteer slangen met behulp van goede slangklemmen. Beperk de lengte van een propaangasslang tot één meter.

Ventilatie

Zorg altijd voor voldoende ventilatie, met name laag bij de grond. Plaats gasflessen/cilindersbuiten en nooit in afgesloten en/of ongeventileerde ruimten, nooit voor ontluchtingsroosters of kelderramen van aangrenzende ruimten met verdiepte grondslag.

Bij brand

Tracht bij brand de gasfles/cilinder te verwijderen, de fleskraan te sluiten (handen beschermen),de gasfles/cilinder koel te houden (geen volle straal maar waternevel), en de vlammen te dovenmet natte doeken. Probeer de omgeving koel te houden met waternevel. Neem nooit onnodigerisico's. Roep bij twijfel de hulp in van de brandweer (Europees alarmnummer 1-1-2).

Drukregelaar / doorstroombegrenzer

Gebruik altijd een drukregelaar en/of doorstroombegrenzer van het juiste type. Op typeplaatje van het gebruiks-apparaat staat de voordruk vermeld.

Sluit kraan na gebruik

Sluit na gebruik altijd de fleskraan, ook bij 'lege' flessen/cilinders. Bij het verwisselen van flessen, vuur- en ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Plaats

Plaats een gasfles/cilinder altijd zodanig dat deze niet blootstaat aan verhitting (kachels, open vuur) en bij voorkeur uit de zon. Voorkom huidcontact met gasflessen/cilinders die bij langdurig gebruik ijsvorming aan de buitenzijde vertonen. Gebruik altijd beschermende handschoenen.

Copyright © 2010 Brandsmalastechniek. All Rights Reserved.